วีดีโอ

Sufficiency Economy

3 ม.ค.

Advertisements

Sufficiency Economy

3 ม.ค.

Sufficiency Economy

Sufficiency Economy is a philosophy bestowed by His Majesty the King to his subjects through royal remarks on many occasions over the past three decades. The philosophy provides guidance on appropriate conduct covering numerous aspects of life. After the economic crisis in 1997, His Majesty reiterated and expanded on the Sufficiency Economyin remarks made in December 1997 and 1998. The philosophy points the way for recovery that will lead to a more resilient and sustainable economy, better able to meet the challenges arising from globalization and other changes.

อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจการพึงพอใจในการเยี่ยมชม

27 ธ.ค.
วีดีโอ

สถาปัตยกรรม “ทราย”

26 ธ.ค.

วีดีโอ

แข่งทักษะ สถาปัตยกรรม

26 ธ.ค.

วีดีโอ

สถาปัตยกรรม..บ้านดำ

26 ธ.ค.

วีดีโอ

รางวัลอาคารระดับโลก สถาปัตยกรรม

26 ธ.ค.